Zebranie Prezydium Zarządu Krajowego

13 września  br. odbyło się  kolejne zebranie Prezydium Zarządu Krajowego, które realizowane było w systemie łączonym z wykorzystaniem platformy ZOOM.
W zebraniu  prowadzonym przez prezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla uczestniczyli członkowie Prezydium, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pałasz oraz Prezes Honorowy Stowarzyszenia Eugeniusz Brudkiewicz.  W porządku obrad znalazły się: informacja o działalności Stowarzyszenia w okresie wakacyjnym, informacja o przebiegu  rozprawy  z dn. 08.09.2023 r. dot. Marszałkowskiej 115, prac naprawczych i remontów Domu Przyjaźni, budynków w Elblągu i Kielcach, stan spraw dotyczących Wyższej Szkoły Nauk Społecznych „Pedagogium” i sprawy wniesione. Podstawą do dyskusji były przesłane wcześniej materiały oraz wystąpienia prezesa Józefa Brylla i wiceprezesa Zdzisława Jacaszka. Po dyskusji Prezydium akceptowało informację nt. działalności SWP-W w okresie wakacyjnym, wyrażając wysokie uznanie dla osób i Oddziałów, które wykazały się inicjatywą i aktywnością. Część realizowanych przedsięwzięć wynikała z przyjętego wcześniej planu zadań na 2023 r. Prezydium zaakceptowało informację o pracach naprawczych realizowanych na Marszałkowskiej 115, w Elblągu i Kielcach. Na szczególne podkreślenie i wysoką ocenę zasługuje podjęcie i realizacja prac naprawczych siedziby w Elblągu. Zaakceptowane zostały propozycje  rozwiązania spraw dotyczących Wyższej Szkoły Nauk Społecznych „Pedagogium”. W sprawach wniesionych  Prezydium odniosło się do propozycji wsparcia niektórych inicjatyw zawartych we wnioskach skierowanych do SWP-W oraz zapoznało się z działaniami przygotowującymi spotkanie okrągłego stołu nt.” Nowa strategia rozwoju gospodarczego Kazachstanu”, które odbędzie się na Marszałkowskiej we wrześniu br. Sprawy wniesione zakończyły zebranie Prezydium.