Czy wojna to pokój?

Pod hasłem „Czy wojna to pokój? Przyszłość filologii” odbyła się w Poznaniu dniach 13-15 września 2023 roku XVIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Rusycystyka Europejska a Współczesność”. Organizatorem tego wydarzenia naukowego był Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Patronat nad Konferecją sprawowali: Jej Magnificencja Rektorka UAM Prof.dr hab. Bogumiła Kaniewska oraz Dziekan Wydziału Neofilologii Prof. dr hab. Krzysztof Stroiński. Konferencję uroczyście otworzył  Prorektor prof. dr hab. Rafał Witkowski.

Do udziału w Konferencji zgłosiło się 39 referetów : 26 stacjonarnie i 13 onlie, ośmiu to goście zagraniczni. Komitetowi Naukowemu Konferencji przewodniczył prof.UAM dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki a Komitet Organizacyjny  Konferencji  kierowany był przez prof. UAM dr hab. Beatę Waligórską-Olejniczak i dr Wojciecha Kamińskiego  sekretarza konferencji. Dzięki pracy tych gremiów wydarzenie to zostało przeprowadzone sprawnie z powagą dla podjętych tematów wygłaszanych referatów i dyskusji. 

Tegoroczna XVIII edycja z cyklu międzynarodowych konferencji „Rusycystyka europejska a współczesność” z tematem „Czy wojna to pokój? Przyszłość filologii”odbywała się w bardzo złożonej sytuacji międzynarodowej. Agresja Rosji na Ukrainę wywarła znaczący wpływ na literaturę, język i kulturę nie tylko społeczeństw słowiańszczyzny wschodniej, ale i Europy jak i świata. Na  spotkaniu uczeni z Europy, USA i Polski podjęli się podzielenia swoimi ocenami zmian i ich wpływu na obecną sytuację geopolityczną. Ciekawe referaty i intresująca dyskusja nacechowane były refleksją nad teraźniejszością  i troską o przyszłość filologii, a dorobek obrad wpłynie zapewne na pojmowanie dziejszego stanu stosunków międzynarodowych.Organizatorzy przewidują wydanie pokonferencyjnych publikacji. 

Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód udzieliło stosownego wsparcia organizatorom, za co Dyrekcja Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich UAM wyraziła swoje podziękowanie. Uczetnikom Konferencji Zdzisław Jacaszek Wiceprezes Stowarzyszenia i Bartłomiej Garczyk Prezes Wielkopolskiego Oddziału SWP-W przekazali pozdrowienia i życzenia owocnych obrad. 

Konferencję wzbogaciły wydarzenia kulturalne jakim był koncert muzyki cerkiewnej w wykonaniu Chóru Kameralnego Capella Musicae Antiqae Orientalis pod dyrekcją Leona Zaborowskiego oraz wystawy malarstwa Grupy Artystycznej SFERA WYOBRAŹNI „ Rezonans” a także  prac plastycznych dzieci .  ze Szkoły Podstawowej nr 84 w Poznaniu i młodzieży warsztatów plastycznych PIĄTKOWCY.