Zawody sportowe w Elblągu

W dniach 4-6 października br. w Elblągu odbyły się zawody sportowe w dwuboju nowoczesnym, uczestnikami których była młodzież z Polski i Rosji. Wydarzenie były efektem porozumienia zawartego w grudniu 2018 roku pomiędzy Uczniowskim Klubem Sportowym „Orlik” w Elblągu oraz Szkołą Przygotowań Olimpijskich w Kaliningradzie. Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód jako współorganizator zakupiło puchary dla zwycięzców. W zmaganiach wzięło udział prawie 450 zawodników. Oprócz idei sportowej wydarzenie było świetną okazją do zawarcia nowych znajomości pomiędzy młodzieżą polską rosyjską oraz wymiany doświadczeń sportowych.  Współorganizatorami zawód byli: Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód, Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego, Ośrodek Wypoczynkowy „Kalwa” oraz Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” w Elblągu.