Zarząd SWPK obradował w Warszawie

Zarząd Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej obradował (30.09.2023) w Domu Technika NOT w Warszawie. Prezes Federacji SNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny poinformowała o pracy Federacji i wręczyła złote odznaki honorowe NOT. Odznakami wyróżnieni zostali Paweł Wiechecki i Henryk Bukalski.  Prezes Towarzystwa Kultury i Historii Techniki Bronisław Hynowski omówił działalność tego Towarzystwa. Przewodniczący SWPK Janusz Fuksa przedstawił sprawozdanie za rok, ilustrowane zdjęciami na ekranie. Zarząd przyjął sprawozdanie i zatwierdził plan pracy na kolejny rok. Zarząd postanowił wystąpić do władz Federacji z prośbą o przyznanie w związku ze 125-leciem Politechniki Kijowskiej 3 odznak honorowych dla naukowców tej uczelni i 2 odznak dla członków Zarządu Sekcji.   Stowarzyszenie Współpracy Polska -Wschód współpracuje z Sekcją od wielu lat. Życzymy owocnej realizacji bieżących zadań i przyjętego planu na 2024 rok.