Język kazachski na Marszałkowskiej

We współpracy ze   Stowarzyszeniem Współpracy Polska – Wschód przeprowadzony został po raz pierwszy   darmowy kurs języka kazachskiego dla wychodźców z Kazachstanu, etnicznych Kazachów
i osób chętnych. Od stycznia do końca czerwca br. zajęcia odbywały się 8 razy w miesiącu w formacie offline w Warszawie na Marszałkowskiej 115 – siedzibie Stowarzyszenia, które udostępniło wyposażoną  salę i udzieliło pomocy w organizacji.

Dzięki tej pomocy Kazachowie mieszkające poza ojczyzną mieli możliwość  kontynuacji nauki i rozwijania swojego ojczystego języka. A dla Polaków kurs przyczynił się do nawiązania kontaktu z przyjaciółmi i pozwolił bliżej zrozumieć świat kazachski.
W związku z tym, iż jest wiele chętnych do kontynuacji nauki kazachskiego (poziom B1),  po przerwie letniej kurs będzie kontynuowany  w październiku i listopadzie 2023 r. Kurs prowadzony będzie przez doktorantkę Uniwersytetu Warszawskiego z Kazachstanu Panią Assel Zhaman.

Zapraszamy wszystkich chętnych do kontynuacji nauki kazachskiego.