Zakończenie realizacji projektu Erasmus+ pn. „Barwy kultury”

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód zostało wysoko ocenione przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji za realizację zadania w ramach programu Erasmus+. Jak podkreśliła Fundacja, zrealizowany projekt wpisuje się z zasady Programu Erasmus+, w projekt zaangażowana była młodzież z mniejszymi szansami. Realizowane działania oparte były na podziale zadań pomiędzy partnerami, pozytywnie należy więc ocenić współpracę partnerską. Dzięki zapewnieniu odpowiednich warunków możliwe było maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie daje projekt wymiany młodzieży z korzyścią zarówno dla uczestników jak i samych organizacji. Projekt otwarty był na społeczność lokalną, media oraz lokalne władze.