Zakończenie konsultacji regionalnych przed XX Kongresem SWP-W

27 września br. w Sali Plafonowej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego odbyły się Konsultacje regionalne Delegatów z Oddziałów ; Dolnośląskiego, Legnickiego, Lubuskiego, Opolskiego, Śląskiego i Wałbrzyskiego. Spotkanie otworzył Eugeniusz Brudkiewicz Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego – gospodarz spotkania. Przywitał uczestników konsultacji i przedstawił materiały przygotowane dla Oddziałów oraz omówił problemy, które powinny trafić pod obrady Komisji Kongresowej i XX Kongresu dotyczące programu działania, statutu i spraw organizacyjnych. Po wystąpieniu E. Brudkiewicza głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Józef Bryll, który przedstawił problemy mijającej kadencji i propozycje kierunków działania SWP-W na kolejne lata. Wystąpienie zostało uzupełnione pokazem multimedialnym przygotowanym przez Oddział w Opolu dotyczącym pozyskiwania młodych do działalności SWP-W i współpracy z wyższymi uczelniami. Prezes SWP-W przedstawił także problemy finansowo- majątkowe podjęte przez Zarząd Krajowy w kadencji 2011 – 2016. W bardzo merytorycznej dyskusji wypowiedzieli się: E. Brudkiewicz, A. Mordel, R. Pękała, Stanisław Domasz –Domaszewicz, M. Rasiński, L.Solarek, M. Pepiński, E Markiewicz, K. Hałaszyński, S. Janik, I. Danecka, J. Fatyga. Na zakończenia głos zabrał Prezes J. Bryll , który podziękował za bardzo merytoryczną dyskusję, za przedstawione sugestie do Statutu, programu działania oraz wskazanie nowych inicjatyw. Poprosił o przekazanie z Oddziałów materiałów , które będą podstawą dyskusji podczas pracy zespołów Komisji Kongresowej i podczas obrad Kongresu. Wyraził także uznanie dla Prezesa Oddziału Opolskiego za wzorowe zorganizowanie konsultacji. Zebranie w Opolu zakończyło spotkania regionalne z delegatami na XX Kongres Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód.