XXIV Ogólnopolski Festiwal „ Piosenka Białoruska 2017”

W dniu 2017.02.17 w budynku Opery Podlaskiej w Białymstoku odbył się Koncert Galowy XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu „ Piosenka Białoruska 2017”. Podczas koncertu wystąpili laureaci eliminacji centralnych. Festiwal ma na celu promocję i prezentację białoruskich zespołów artystycznych. Jest to największa tego rodzaju kulturalne przedsięwzięcie w kraju. Głównym organizatorem festiwalu jest Białoruskie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne w Polsce. Współorganizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Przedsięwzięcie zorganizowano dzięki dotacji Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku oraz pomocy Kulturalnego Centrum Białorusi w Polsce. Jednym ze sponsorów Festiwalu był Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Podczas Koncertu Galowego wystąpili laureaci eliminacji centralnych festiwalu. Koncert uświetniły występy zespołu pieśni i tańca „ Wierbnica” z Mińska oraz „ Haradzieńskija Karunki” z Grodna. Wśród gości zaproszonych byli Ambasador Republiki Białoruś w Polsce pan Aleksandr Averyanov, Konsul Generalny Republiki Białoruś w Białymstoku pani Alla Fedorova ,przedstawiciele władz samorządowych wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych województwa podlaskiego. Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód na festiwalu reprezentował członek Zarządu Krajowego, prezes Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego p. W italis Kuryłowicz. Zaproszeni goście spotkali się na uroczystej kolacji podczas której Przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Pan Jan Syczewski jeszcze raz podziękował wszystkim którzy wsparli finansowo Festiwal . Podziękowania zostały skierowane również do Pana Prezesa Zarządu Krajowego SWP-W Józefa Brylla.

Białystok 2017.02.20 Kuryłowicz Witalis