„Święte Wieczory” w Białymstoku

W dniu 2017-01-16 odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie „ Święte Wieczory”, którego  głównym organizatorem jest Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe. Wspierającym te przedsięwzięcie  kolejny rok jest Podlaski Oddział Wojewódzki  Stowarzyszenia Współpraca Polska-Wschód. Tradycyjnie spotkania te odbywają się po prawosławnych świętach Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, które obchodzone są zgodnie z kalendarzem juliańskim  Miało one miejsce w pomieszczeniach białostockiego  Muzeum Karnego. Głównie są one dedykowane młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. Uczestniczą w nich również duchowni , członkowie stowarzyszeń, osoby wspierające działalność  oraz rodzice dzieci.

Tegoroczne „Święte Wieczory” były połączone częściowo z obchodami 25-lecia powstania Rosyjskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego. W uroczystości wzięli udział między innymi pełnomocnicy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi wojewody oraz urzędu miasta. Przedstawicielem duchowieństwa był prawosławny biskup supraski Grzegorz. W trakcie spotkania młodzież śpiewała kolędy, recytowała wiersze związane ze świętami. Dla najmłodszych  uczniów szkół podstawowych Święty Mikołaj wręczył paczki. Na część artystyczną spotkania złożyły się występy czteroosobowego chóru męskiego oraz dwóch solistów wykonujących piosenki przy akompaniamencie gitary i akordeonu. Repertuar  przez nich zaprezentowany dotyczył głównie kolęd oraz  najbardziej popularnych piosenek rosyjskich. Na zakończenie spotkania uczestnicy zostali zaproszeni na uroczystą kolację w trakcie której mogli spróbować tradycyjne potrawy związane ze świętami. Należy podkreślić , że spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem /udział wzięło ponad 60 osób/ i przebiegają w radosnej rodzinnej atmosferze. W uroczystości wzięli udział prezes POW SWP-W  p. Witalis Kuryłowicz oraz wiceprezes p. Agnieszka Nazaruk -Zdanuczyk.