XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Droga Ku Wzajemności”

W dniach 25 do 27 października w Grodnie / Białoruś / odbyła się XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „ Droga Ku Wzajemności”.

Głównymi organizatorami konferencji byli: Urząd Wojewódzki w Grodnie, Uniwersytet im. Janki Kupały, Związek Polaków na Białorusi Oddział Grodzieński ze strony białoruskiej oraz  Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego w Polsce i Uniwersytet w Białymstoku ze strony polskiej.

Konferencję rozpoczęły obrady plenarne na których zostały wygłoszone cztery referaty. Jednym z prelegentów był prezes Oddziału Łódzkiego SWP -W Zbigniew Antoszewski, który wygłosił referat „ Rusofobia i antypolonizm w polityce historycznej Polski i Rosji ( wybrane problemy) ”.

W drugiej części konferencji odbyły się obrady w  sześciu sekcjach tematycznych:

– 2 sekcje językoznawcze,

– 2 sekcje historyczne,

– sekcja kulturowa,

– sekcja literacka.

W trakcie obrad sekcji zostało wygłoszonych około sześćdziesięciu referatów.

Podlaski Oddział Wojewódzki SWP –W uczestniczy w konferencji, która odbywa się corocznie / przemiennie – w Białymstoku oraz  w Grodnie/.

W tegorocznej konferencji udział wzięli przedstawiciele Konsulatu Generalnego Białorusi w Białymstoku, władz uczelni- organizatorów / Uniwersytetów w Grodnie i Białymstoku/, władz wojewódzkich obwodu grodzieńskiego, prezes Związku Polaków na Białorusi oraz władz BTS-K w Polsce.

Na zaproszenie organizatorów w  Konferencji wzięli udział przedstawiciele Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego SWP-W – prezes Witalis Kuryłowicz oraz przewodniczący komisji rewizyjnej Jan Wołosik.