Polska i Polacy w poezji rosyjskiej

Lubelski oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód wydał zbiór wybranych wierszy poetów rosyjskich o Polsce i Polakach. Podstawowym kryterium wyboru owych wierszy do tłumaczenia były zawarte w nich motywy polskie. Autor preferował wiersze przyjazne wobec Polski i świadomie nie podejmował trudu przekładania utworów tendencyjnych i agitacyjnych, które nie tworzyły właściwego klimaty pojednania, zrozumienia i dobrej współpracy między narodami Polski i Rosji. Umieszczone w tej książce wiersze poetów rosyjskich odnosiły się w dużym stopniu do sprawy niepodległości Polski. Stulecie jej odzyskania naród nasz czci w roku bieżącym. O tej doniosłej rocznicy przypominają nam też dwa oryginalne wiersze tłumacza, które zawiera aneks do tej książki.