XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dn. 2017.09.22/23 w Białymstoku odbyła się XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „ Droga ku wzajemności”.

Głównymi organizatorami konferencji byli: Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego w Polsce, Katedra Filologii Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku przy współpracy Urzędu Wojewódzkiego w Grodnie oraz Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie.

Konferencję rozpoczęły obrady plenarne na których zostały wygłoszone cztery referaty. Jednym z prelegentów był prezes Oddziału Łódzkiego SWP -W Zbigniew Antoszewski, który wygłosił referat „ Manipulowanie świadomością historyczną narodu. Konferencja Jałtańska w aktualnej polskiej polityce zagranicznej”.

W drugiej części konferencji odbyły się obrady w sekcjach tematycznych:

– sekcji językoznawczej,

– sekcji historycznej,

– sekcji kulturowej,

– sekcji literackiej.

W trakcie obrad sekcji zostało wygłoszonych około sześćdziesięciu referatów.

Podlaski Oddział Wojewódzki SWP –W bierze czynny udział w organizacji konferencji, która odbywa się corocznie / przemiennie – w Białymstoku oraz  w Grodnie/.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ambasady Republiki Białoruś, Konsulatu Generalnego Białorusi w Białymstoku, władz uczelni- organizatorów, władz wojewódzkich obwodu grodzieńskiego.

Na konferencji Podlaski Oddział Wojewódzki SWP -W reprezentował prezes Witalis Kuryłowicz.

 

Białystok 2017.09.26                                              Kuryłowicz Witalis