XVII Międzynarodowy Słowiański Plener w obwodzie biełgorodzkim

Wspaniały XVII Międzynarodowy Słowiański Plener w obwodzie biełgorodzkim i Dyplom Honorowy Zarządu Krajowego i Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód dla Biełgorodzkiego Regionalnego Oddziału Związku Artystów Rosji

W dniach 26 sierpnia do 6 września w obwodzie biełgorodzkim odbywał się XVII Międzynarodowy Słowiański Plener zorganizowany przez Biełgorodzki Oddział Związku Artystów Rosji, którego głównym celem jest popularyzowanie i rozwój kierunku realistycznego we współczesnej sztuce, a także stworzenie uczestnikom z różnych miast i krajów warunków do kontaktów i wymiany doświadczeń.

Do miejscowości Borisowka, która stała się miejscem pleneru, zjechali się artyści z Ukrainy, Serbii, Polski, Białorusi, Syrii i różnych regionów Rosji, w tym również Krymu. Artyści zamieszkali w ośrodku dendroligicznym w otaczającym Borysowkę dębowym rezerwacie „Las nad Worskłą” – Państwowym Przyrodniczym Rezerwacie „Biełogorie” aby szukać inspiracji dla swojej twórczości.

Tradycyjnie każdego roku w plenerach biełgorodzkich uczestniczy dwóch artystów plastyków z województwa opolskiego, w większości są to plastycy, którzy są również członkami Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, a artyści z obwodu biełgorodzkiego uczestniczą w plenerach organizowanych na terenie województwa opolskiego. Tym razem w plenerze uczestniczyła Anna Maria Rogowska – artysta plastyk, członek Zarządu Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód ze Strzelec Opolskich oraz zasłużona działaczka Stowarzyszenia, odznaczona medalem Mickiewicz-Puszkin Urszula Serafin-Noga z Ozimka. Obydwie Panie pozostawiają zawsze nie tylko prace malarskie, ale są „duszą” imprez koleżeńskich na plenerach opolskich i biełgorodzkich.

Plener zainagurowała wystawa Romana Tretjakowa „Bosporański brzeg Krymu” w sali wystawowej „Rodina” w Biełgorodzie. A zakończony został prezentacją bogatego dorobku artystycznego i szerokiej wymianie doświadczeń artystów krajów słowiańskich na wystawie poplenerowej z udziałem władz Biełgorodu i Borisowki.

Plenerowicze uczestniczyli również w sąsiedniej miejscowości Chotmyżsku w tradycyjnym międzynarodowym festiwalu słowiańskiej kultury „Cotmyżska jesień”. Zaprezentowali tam wszystkie do tego momentu wykonane prace plastyczne, a także rozłożyli swój warsztat malarski i w obecności tłumów ludzi przybyłych na festiwal wykonywali prace malarskie zainspirowane tym wszystkim co się wokół działo. I wystawa prac, i  odbywająca się na oczach widzów twórczość artystów spotkały się z ogromnym zainteresowaniem.

Plenerowicze odbyli także wycieczkę do Biełgorodu. Jej głównym celem było uczestnictwo w odbywającym się w tym dniu w Muzeum Biełgorodzkim przeglądzie połączonym z kwalifikacją prac rosyjskich artystów oddziału biełgorodzkiego i innych oddziałów zgłoszonych do uczestnictwa w dorocznej zbiorowej wystawie twórczości. Z zainteresowaniem obserwowali prace komisji kwalifikacyjnej. Ponadto plenerowicze zwiedzali stałą ekspozycję Muzeum Biełgorodzkiego, dioramę  „Bitwa Kurska” oraz miasto Biełgorod i cieszyli się ze spotkania z przyjaciółmi z wcześniejszych plenerów.

W czasie uroczystego zakończenia pleneru Anna Maria Rogowska, członek Zarządu Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód wręczyła Dyplom Honorowy Zarządu Krajowego i Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód dla Biełgorodzkiego Regionalnego Oddziału Związku Artystów Rosji z okazji 25-lecia owocnej współpracy z artystami plastykami województwa opolskiego i podziękowanie za współpracę z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Pożegnanie z ludźmi poznanymi w Borysowce – pracownikami rezerwatu były pełne nostalgii, wdzięczności za serdeczność z jaką nas plenerowiczów u siebie przyjmowali.

A potem wyjazd do Biełgorodu. I tu jeszcze czekała praca, bo wielu z plenerowiczów, to też nauczyciele, więc Uniwersytet Biełgorodzki zaprosił ich do uczestnictwa w międzynarodowym naukowo – praktycznym seminarium „Aktualne problemy artystyczno-estetycznego kształcenia. Obrady seminaryjne „Okrągłego stołu” z udziałem pracowników Uniwersytetu Biełgorodzkiego, pracowników galerii  i międzynarodowej grupy artystów – nauczycieli odbyły się w Galerii Wystawowej „RODINA” w siedzibie Biełgorodzkiego Oddziału ZAR.

Dorobek artystyczny i obraz życie plenerowego został udokumentowany na około 200 fotografiach wykonanych przez Urszulę Serafin-Noga i Annę Marię Rogowską, które zaprezentują na wystawie w Opolu w grudniu 2017 roku.

Zespół redakcyjny biuletynu

Ze Wschodu i o Wschodzie