XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 27–29 września 2017 roku, w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu,  odbywała się XX Jubileuszowa  Międzynarodowa Konferencja Naukowa  „ Rusycystyka i współczesność”. Organizatorem konferencji był Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego.  Przedsięwzięciu temu patronuje od dwudziestu lat MAPRJAŁ. Ponadto w pracach komitetu organizacyjnego uczestniczyli:  Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A.I. Hercena z Sankt-Persburga z Rosji, Katedra Filologii Rosyjskiej Euroazjatyckiego Uniwersytetu Narodowego im. Ł.N. Gymiljewa z Astany Z Kazachstanu, Katedra Komunikacji Międzynarodowej Bałtyckiej Akademii Międzynarodowej z rygi z Łotwy, Katedra Języka Rosyjskiego i Katedra Literatury Światowej Odesskiego Uniwersytetu Narodowego im. I.I. Miecznikowa z Odessy   z Ukrainy oraz Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Partnerem strategicznym konferencji  było Stowarzyszenie Współpracy Polska–Wschód. Konferencję wsparli również Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, Polskie Towarzystwo Rusycystyczne, Urząd Miasta Kraków — Wydział Promocji i Turystyki, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Firma Langland, Pirozhok Studio. Konferencja była poświęcona współczesnym rusycystycznym badaniom językoznawczym, literaturoznawczym oraz przekładoznawczym. Organizatorzy   podjęli  dyskusję m.in. nad związkami kultury rosyjskiej z kontekstem społeczno-politycznym współczesności, nad pojęciem tożsamości i mentalności rosyjskiej czy procesem komunikacji międzykulturowej. Wśród proponowanych zagadnieniach znalazły się także te, dotyczące nauczania języka specjalistycznego czy miejsca nowych technologii w procesie nauczania języka rosyjskiego. Spotkanie międzynarodowego grona rusycystów  było okazją do wymiany doświadczeń związanych z nauczaniem języka rosyjskiego jako obcego. W konferencji tej uczestniczyło,  jak podali  organizatorzy 140  specjalistów z szesnastu krajów. Jak przystało na tak zacny jubileusz, najbardziej zasłużeni w realizację tego przedsięwzięcia, a co za tym idzie zasłużeni w  poznawaniu się różnych narodów, a szczególnie kultur naszych wschodnich sąsiadów  otrzymali nagrody i wyróżnienia . Stowarzyszenie  Współpracy Polska Wschód wyróżniło Medalem MICKIEWICZ-PUSZKIN uczonych:  prof. Irinę  Łysakową      z ST. Petersburga,  prof. Kadiszę  Rustembekowną z Astany, Emmę Archangielską z Rygi i  Jewgienija Stepanowa z Odessy.   Wyróżnienia wręczyli  uczestniczący w Konferencji Zdzisław Jacaszek – Wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska–Wschód.   i Marek Rasiński – Prezes Oddziału w Katowiach.  Serdecznie gratulujemy Instytutowi Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego a szczególnie Pani prof. dr hab.  Jolancie Lubocha-Kruglik