XX Karpacka Noc Nietoperzy

Tegoroczna impreza popularno-naukowa, edukacyjno-turystyczna, zwana Nocą Nietoperzy organizowana jest pod hasłem „Tajemniczy Świat Nietoperzy”.
Z miejscami letniego jak i zimowego bytowania nietoperzy związanych jest szereg ekościeżek i szlaków turystycznych, architektury drewnianej, gdzie w starych obiektach sakralnych, dworskich, sztolniach, mają siedliska gatunki nietoperzy zamieszkujące Podkarpacie i Zakarpacie. Nietoperze są więc atrakcją przyrodniczo-turystyczną Podkarpacia a w szczególności gmin Pogórza Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Beskidu Niskiego.

W ramach tegorocznej XX Nocy Nietoperzy przygotujemy różne przedsięwzięcia edukacyjne kierowane do młodzieży i dorosłych w tym konkursy, wystawy, wykłady i spotkania panelowe dotyczące nietoperzy i sposobów ich ochrony.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod tytułem „Tajemniczy Świat Nietoperzy”.

Konkurs realizowany jest w ramach Karpackiej Nocy Nietoperzy w Czarnorzekach, oraz Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Odpowiedzialność człowieka za dobro zwierząt na przykładzie nietoperzy.”

Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie jej niezwykłych detali na przykładzie nietoperzy. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy autorskiej w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, wyklejanka, forma przestrzenna itp.) o tematyce związanej z nietoperzami, ich siedliskami, zimowymi i letnimi miejscami schronienia. Prace mogą być w dowolnej technice i dowolnym formacie, nie mniejszym jednak niż format A4 i nie większym niż A3. Prace powinny być wykonane z trwałych materiałów – takich które nie ulegają szybkiemu rozkładowi. Wszelkiego rodzaju prace wykonane przy użyciu warzyw lub owoców nie będą przyjmowane.

W konkursie przewidziano trzy nagrody główne w każdej z trzech kategorii wiekowej i siedem wyróżnień dla każdej z nich. W załączeniu do maila przekazuję regulamin konkursu, w którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące procedur i terminów oddawania prac konkursowych, oraz wymagane druki oświadczeń.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 30 września 2022 r. do godziny 12.00 w siedzibie SWP-W w Krośnie przy ulicy Mickiewicza 31 lub w Gminnym Ośrodku Kultury w Korczynie.

Prace można także można także przesyłać pocztą na adres: Podkarpacki Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy POLSKA-WSCHÓD ul Mickiewicza 31, 38-400 Krosno, Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu 29 września 2023 roku.

Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w dniu 29 września 2023 podczas trwania XX Nocy Nietoperzy.

Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi podczas Karpackiej Nocy Nietoperzy w Czarnorzekach w dniu 29 września 2023 zgodnie z programem imprezy.

Imprezą towarzyszącą XX Nocy Nietoperzy będzie międzynarodowa XIV konferencja popularno-naukowa pt. „Odpowiedzialność człowieka za dobrostan zwierząt na przykładzie nietoperzy, podsumowanie poprzednich konferencji”.
Gośćmi Konferencji będą autorytety z Polski i kilku państw europejskich.

Noc Nietoperzy i główne przedsięwzięcia towarzyszące odbędą się 29 września 2023 roku w Czarnorzekach w gminie Korczyna. 

Poniżej do pobrania regulamin konkursu i zgłoszenie.