Spotkanie  ze środowiskiem kombatanckim miasta Wałbrzycha

Z okazji 84 rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej  w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Wałbrzych odbyło się spotkanie  ze środowiskiem kombatanckim miasta Wałbrzycha. Na spotkanie przybyli: dr Roman Szełemej – Prezydent , dr Maria Romańska – Przewodnicząca Rady Miejskie, ks  Krzysztof Iwaniszyn – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej  Świętego Wojciecha Biskupa Męczennika,  Małgorzata Wiłkomirska – Radna Rady Miejskiej, Zygmunt Nowaczyk – Przewodniczący Wałbrzyskiej Rady Seniorów, Leszek Solarek- Prezes SWP-W, Teresa Ziegler – Prezes Fundacji Sudecki Uniwersytet III Wieku, uczniowie szkoły gospodarza oraz IV LO z oddziałami mundurowymi, którzy poprowadzili Apel Poległych.

Spotkanie poprowadził mgr Paweł Łuczyśki – dyrektor PSP nr 15.  Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć wieloletniego prezesa Koła Piaskowa Góra ZKRPi BWP  Porucznika Alfreda Pszczółkowskiego ( zmarł w lipcu br). Głos zabrali dr. Roman Szełemej , który serdecznie pozdrowił uczestników spotkania, kolejnym mówcą był ks Krzysztof  Iwaniszyn powiedział, że w modlitwie codziennej poleca Panu Bogu wszystkich tych, którzy oddali swe życie w obronie Ojczyzny. Kończąc wystąpienie  zacytował  słowa papieża św. Jan Paweł II ” Nigdy więcej wojny! To pokój, pokój musi kierować losami narodów i całej ludzkości”.

Program okolicznościowy zaprezentował młodzież PSP- 15 oraz Chór Magnifikat działający przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Piotra i Pawła z Podzamcza.