XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Edukacja i Ekonomia 2019

24 i 25 maja odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja i Ekonomia 2019” zorganizowana przez „Pedagogium” Wyższą Szkołę Nauk Społecznych, Uniwersytet Technologiczny w Talinie i Chmielnicki Narodowy Uniwersytet. Partnerami w przygotowaniu konferencji byli :Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód, Społeczne Towarzystwo Polska – Ukraina i Towarzystwo Polsko -Estońskie. W inauguracji konferencji uczestniczył wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód Jerzy Smoliński. Konferencja doskonale wpisuje się w działalność Stowarzyszeń na rzecz rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków z krajami za wschodnia granicą. Konferencja była także okazją do zaprezentowania dorobku Antoniego Lisowskiego (1934 – 2017) uczonego, pedagoga i poety, zasłużonego profesora Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki. Nasze Stowarzyszenie wydało tomik jego wierszy pt. „Na Polskiej Ziemi. Spotkania i Wspomnienia”.