V edycja festiwalu „Kultura Białoruska w Panoramie”

24 maja na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Centrum Kulturalne Białorusi wspólnie z Katedrą Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowały V edycję wydarzenia kulturalnego “Kultura Białoruska w Panoramie”. Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód od początku patronuje tej pięknej imprezie i wspiera jej przebieg. Celem tego projektu jest prezentacja i promocja dziedzictwa kulturowego, współczesnej kultury i sztuki Białorusi. Prezentowane są: koncerty białoruskich artystów i zespołów, wystawy malarstwa, tkactwa, fotografii, prezentacje kuchni, osiągnięć kinematografii i teatrów Białorusi. 
W inauguracji tegorocznych dni udział wzięli: JE Ambasador Republiki Białoruś w  Rzeczypospolitej Polskiej Władimir Czuszew, Z-ca Ministra Informacji Republiki Białoruś Igor Buzovski, prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód Józef Bryll, p.o. Kierownika Katedry Białorutenistyki UW dr Volhi Tratsiak.  Wiodącym tematem tegorocznego festiwalu „Kultura Białoruska w Panoramie”, który odbywał się w dniach 24-25 maja w gmachu Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW przy ul. Dobrej, 55, była 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki oraz 140-lecie Kazimierza Malewicza. Gośćmi specjalnym; byli Viktor Korbut, który przedstawił wykład i wystawę o Moniuszce, Siarhei Douhushau – lider białoruskiego zespołu Vuraj, który uczył zebranych pieśni St. Moniuszki i grał wspaniale na różnych instrumentach, dr Karolina Zychowicz z wykładem i prezentacją “Malewicz w Witebsku”. Atrakcją dni był występ zespołu fokowego “Liryca” na dachu budynku, wystawy prac malarzy i warsztaty wyrobów ze słomki a także poczęstunek smacznymi dranikami. Całość znakomicie   poprowadziła Pani Ilona Jurewicz – dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi. Organizatorom; Centrum Kulturalnemu Białorusi, Katedrze Białorutenistyki UW oraz Zarządowi Samorządu Studenckiego Katedry Białorutenistyki UW serdecznie gratulujemy.