Wystawa w Gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

13 marca 2019 r. na zaproszenie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Antoniego Dudy oraz Dyrektora Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
dr Violetty Rezler – Wasilewskiej prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll i Eugeniusz Brudkiewicz uczestniczyli  w otwarciu wystawy „W Obcych Mundurach. Polacy – Jeńcy I Wojny Światowej”.  Wystawę otwarto w gmachu  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat honorowy nad wystawą  przyjął Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Gości powitał Poseł Antoni Duda, słowo i o wystawie wygłosiła dyrektor dr Violetta Rezler – Wasilewska. Wśród zaproszonych gości byli  Posłowie na Sejm RP,   wiceminister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin i delegacja województwa opolskiego. Wystawa poświęcona jest skomplikowanym i tragicznym losom Polaków przymuszonych  podczas  I wojny światowej do walki w armiach zaborczych, nierzadko przeciw sobie. Na wystawie pokazane jest życie codzienne w obozach jenieckich. Ekspozycja wpisuje się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po wernisażu wystawy prezesi Stowarzyszenia spotkali się z posłem na Sejm z Opola Tomaszem Kostusiem. Wystawa będzie prezentowana w Sejmie RP do 18 marca 2019 r.