Wystawa w Centrum Kultury Prawosławnej

W dniu 2 października 2016 roku w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie odbył sie wernisaż wystawy „Wrota Wiary, Białoruska ikonografia i dzwony XVIII-XIX wieku”, pochodzącej ze zbiorów Muzeum Starożytnej Kultury Białoruskiej Narodowej Akademii Nauk Białorusi. Wystawa prezentuje bogatą historię białoruskiej ikonografii, ukazując jak się zmieniały style malarskie na przestrzeni wieków. Jak na każdy rodzaj malarstwa wpływ na nie miała zarówno rozwijająca się kultura ludowa, jak również trendy ogólne w danym regionie. Formy, motywy i tematy poszczególnych ikon traktowane są jako właściwości i cechy samego dzieła. W analizie ikonologicznej nabierają one wartości symbolicznych, zbudowanych na narodowej, epokowej, religijnej i filozoficznej podstawie.

Wystawa zorganizowana została z błogosławieństwa i pod patronatem honorowym Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski oraz pod patronatem Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Pana Aleksandra Averyanova. W uroczystym wernisażu uczestniczył Prezes Stowarzyszenia Józef Bryll. Od połowy października wystawa eksponowana będzie również w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Zachęcamy do obejrzenia tej pięknej wystawy.