WYSTAWA PRAC MALARSKICH I BENEFIS Z WRĘCZENIEM MEDALU MICKIEWICZ-PUSZKIN DLA MARIANA SZCZERBY WYBITNEGO I ZASŁUŻONEGO ARTYSTY Z 90-ROCZNICĘ URODZIN I PONAD 60 LAT PRACY TWÓRCZEJ

W upalny dzień 27 sierpnia w galerii miejskiej biblioteki publicznej w Opolu zebrali się przedstawiciele środowisk twórczych nauki, kultury i władz miasta oraz regionu aby wspólnie z Jubilatem spędzić 90 rocznicę urodzin artysty i podziwiać bogaty i cenny dorobek 70-letniej pracy twórczej w tym 65-letnim na Opolszczyźnie. Uroczysty i ciekawy przebieg imprezy rozpoczęto w Sali konferencyjnej wyświetleniem filmu prezentującego sylwetkę i dorobek artysty w  reżyserii Andrzeja Lacha, prezesa zarządu okręgu ZPAP Polska Sztuka Użytkowa i Łukasza Jankowskiego. Film został przyjęty z owacją na cześć Artysty siedzącego przy ekranie.

Laudację wierszem pisaną od urodzin do dziś z życzeniami „On w dobrym zdrowiu niech setkę przegoni/ Wciąż z pędzlem w dłoni” wygłosił Waldemar Kotas aktor Teatru Kochanowskiego w Opolu.

Marian Szczerba od chwili ukończenia studiów bierze aktywny udział w licznych wystawach okręgowych, ogólnopolskich i zagranicznych m.in. w Czechach, Niemczech, Rosji, Jugosławii, Finlandii, Bułgarii, Hiszpanii oraz na Węgrzech.  Miał również wiele wystaw indywidualnych m.in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Opolu. Prace artysty znajdują się w muzeach i w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą, m.in. w Anglii, Belgii, Bułgarii, Francji, Niemczech, Kanadzie, Rosji, Szwecji i Stanach Zjednoczonych. Laureat wielu nagród i wyróżnień krajowych i zagranicznych.

Za działalność artystyczną i pedagogiczną otrzymał odznaczenia państwowe i resortowe m.in. Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej i medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

W czasie benefisu Medal Mickiewicz-Puszkin za 60 letni cenny i bogaty dorobek artystyczny i pedagogiczny oraz popularyzację polskiej kultury w krajach Wschody i Zachodu wręczył w imieniu Józefa Brylla, Prezesa Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Przewodniczącego Kapituły i własnym Eugeniusz Brudkiewicz Wiceprezes Zarządu Krajowego i Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego SWPW, który od 61 lat znał artystę i jego dorobek a także niektóre elementy z życiorysu łączące się z podobną drogą od Sandomierza do chwili obecnej w Opolu, a  1955 roku  obydwaj, ale osobno, uczestniczyli w uroczystościach 100-lecia Ludwika Solskiego i oglądali ówczesnego Jubilata w roli „Wiarusa” w teatrze Juliusza Słowackiego w Krakowie. Po złożeniu życzeń przez przedstawicieli władz i delegacji środowisk twórczych oraz osób indywidualnych wszyscy udali się do galerii miejskiej biblioteki i podziwiali piękną wystawę obrazów wykonanych w różnych okresach twórczych autora i otrzymali folder twórczości Mariana Szczerby w latach 1955-2019.

Organizatorem uroczystości był Związek Artystów Polska Sztuka Użytkowa Okręg Opole przy wsparciu Urzędu Miasta Opola , Biblioteki Miejskiej , Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Gminy Strzeleczki, firm: STEGU i VITROBUD.