Konkurs plastyczny – „Nietoperz da się lubić”

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy uczniów ze szkół podstawowych z województwa podkarpackiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod tytułem „Nietoperz da się lubić”. Konkurs realizowany jest w ramach Podkarpackiej Nocy Nietoperzy w Czarnorzekach oraz Międzynarodowej Konferencji pt. „Kolonie nietoperzy w obszarach miejskich”.
Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie jej niezwykłych detali na przykładzie nietoperzy. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy autorskiej w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, wyklejanka, rzeźba itp.) o tematyce związanej z ochroną nietoperzy, ich siedlisk, oraz zimowych i letnich miejsc schronienia. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice i dowolnym formacie, nie mniejszym niż format A4.
W konkursie przewidziano trzy nagrody główne w każdej z trzech kategorii wiekowej – i siedem wyróżnień dla każdej z nich.
Poniżej do pobrania regulamin konkursu, w którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące procedur i terminów oddawania prac konkursowych.