Wystawa Białorusini w Wojsku Polskim z prywatnego archiwum Ihara Melnikau