Panel historyczny – Styczeń 1945 w Wielkopolsce Wschodniej

Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie wspólnie ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód zorganizowała w dniu 26 stycznia panel historyczny na temat: „Styczeń 1945 w Wielkopolsce Wschodniej” skierowany do uczniów konińskich szkół średnich. Spotkaniu przewodniczył poznański historyk, badacz tego okresu dr Adam Pleskaczyński. Pan dr Pleskaczyński jest autorem niedawno wydanej przez Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód książki pod tytułem „ Armia Czerwona w walkach o Poznań w styczniu i lutym 1945 roku. Analiza bezpowrotnych strat osobowych”.

Niniejsza publikacja była, prezentowana przez autora podczas spotkania.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronach:

www.wiekopolska.tv.pl

www.infokonin.pl