Wypoczynek z sąsiadami

Konińscy harcerze nie wyobrażają sobie swoich letnich obozów bez udziału kolegów z sąsiedztwa. I tak, też jest w tym roku. W trakcie majowej wizyty w Czerniowcach delegacji Komendy Hufca ZHP i Oddziału SWP – W umówiono się, że na letni obóz do Pobierowa przyjedzie 30-to osobowa grupa czerniowieckiej młodzieży. Wizyta ta przyniosła, zapewne pierwsze w historii kontaktów młodzieżowych porozumienie o współpracy konińskich harcerzy z czeniowieckimi skautami. Umowa ta dała już pierwszy efekt. Będą zapewne i dalsze, gdyż zaproponowane w niej formy stwarzają możliwości częstych kontaktów, chociażby z wykorzystaniem Internetu. W środę 15 lipca przyjechali do Konina ukraińscy koledzy. Od początku wymiany młodzieżowej, to jest od ośmiu lat, opiekunką i organizatorem ze strony czerniowieckiej jest Pani Natalia Kocur. Trudno spotkać taką osobę jak Pani Natalia, zaangażowaną i oddaną naszej współpracy. Do tradycji przystanku w Koninie, przed dojazdem na obóz nad morzem, należy spacer po Konińskiej Starówce i spotkanie z Prezydentem Konina. Pan Józef Nowicki wspólnie ze swoim zastępcą Panem Sławomirem Lorkiem porozmawiali z młodymi gośćmi. Życzyli dużo dobrego, a przede wszystkim udanego wypoczynku. W spotkaniu udział wzięli także organizatorzy tej akcji druh Tomasz Rybarczyk – Komendant Hufca ZHP Konin i Zdzisław Jacaszek -Wiceprezes SWP -W.
Więcej na www.tvwielkopolska