Współpraca ze Stowarzyszeniem Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego

W dniu 11 grudnia 2014 roku kierownictwo Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód spotkało się z Panią Ludmiłą Szypielewicz – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego. W spotkaniu uczestniczyli Józef Bryll – Prezes Zarządu Krajowego, Jerzy Smoliński – Wiceprezes oraz Zbigniew Bereza – Dyrektor Biura.

W ramach przeprowadzonych rozmów dokonano podsumowania i analizy dotychczasowych wspólnych przedsięwzięć oraz przyjęto plan współpracy pomiędzy naszymi organizacjami w roku 2015.