Robocze rozmowy

5 stycznia członkowie kierownictwa ZK SWP-W: Józef Bryll i Jerzy Smoliński, przeprowadzili robocze rozmowy z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Białoruś w Polsce Aleksandrem Awerjanowem. W rozmowie uczestniczyli również: Anatol Kotow – radca minister i Edward Shvaiko – dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi w Warszawie.

W trakcie rozmowy obie strony pozytywnie oceniły dotychczasową współpracę naszego Stowarzyszenia z Ambasadą i innymi placówkami białoruskimi działającymi w Polsce. Przyjęty został plan współpracy na rok 2015. Spotkanie przebiegało w dobrej i konstruktywnej atmosferze.