Współpraca szkół z Polski i Rosji

W Urzędzie Miasta w Gdańsku odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między Szkołą Średnią nr 244 r. w Petersburgu i Zespołem Szkół Sportowych i Ogólnokształcących im. J. Kusocińskiego w Gdańsku. Wsparcia organizacyjnego wydarzeniu udzielili: wice-prezydent miasta Gdańska Piotr Kowalczuk, prezes Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Anna Firlej i dyrektor Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku Andriej Potiomkin. Stworzono plan wzajemnych wizyt studyjnych. Już w marcu do Gdańska przyjadą uczniowie z Petersburga, a w maju delegacja z Gdańska uda się do Petersburga z rewizytą. Porozumienie znakomicie wpisuje się w realizację działań na rzecz rozwijania dobrosąsiedzkich kontaktów z
państwami za wschodnią granicą.