Współpraca Katowice -Gomel

Z inicjatywy Konsula Honorowego Białorusi w Katowicach- Prezesa Oddziału Śląskiego  Stowarzyszenia Współpracy Polska -Wschód  Marka Rasińskiego  . odbyło się spotkanie  przedsiębiorców z  Gomla  i Katowic.  Na zaproszenie Prezydenta Miasta Katowice przybyła oficjalna delegacja z Gomla w składzie: Sergei Andreev – zastępca przewodniczącego Gomelskiego Komitetu Wykonawczego, Gennadiy Boykachev – kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Inwestycyjnej Administracji Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Gomel – Raton”, Stanislav Żeromski – dyrektor generalny OAO Gomelstroimaterialy”. Ze strony polskiej udział w spotkaniu wzięli: Marek Rasiński  Konsul Honorowy – Prezes SWP- W, Tomasz Zjawiony – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Mariusz Jankowski – Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice, przedstawiciele Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz przedsiębiorcy zainteresowani działalnością biznesową na Białorusi. Wizyta delegacji i rozmowy wpisują się w projekt nawiązania szerszej  współpracy między Katowicami a Gomlem.