Wizyta w Konsulacie Generalnym Republiki Białoruś w Białymstoku

Dnia 2020.02.13 delegacja Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego SWP -W – prezes Witalis Kuryłowicz oraz v-ce prezes Agnieszka Nazaruk – Zdanuczyk spotkali się z Konsul Generalną Republiki Białoruś w Białymstoku panią Allą Fiedorovą.

Głównym tematem rozmowy było omówienie zrealizowanych w 2019 roku oraz planów na 2020 rok, przedsięwzięć Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego SWP- W  nakierowanych na współpracę w zakresie kultury i sportu z partnerami z Białorusi.

Rozmowa przebiegała w bardzo miłej atmosferze. Należy podkreślić, że od chwili pełnienia przez Panią Konsul funkcji w Białymstoku, kontakty są bardzo przyjazne i efektywne. Corocznie trzech członków zarządu Oddziału otrzymuje roczne bezpłatne wizy, umożliwiające realizację zadań statutowych związanych z koniecznością wyjazdów na Białoruś. Pani Konsul uczestniczy w Koncercie Galowym Regionalnych Eliminacji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anny German, organizowanym przez Oddział Podlaski, wręczając nagrody artystom reprezentującym Białoruś.