SATYSFAKCJA Z OSIĄGNIĘĆ I TROSKA O DALSZĄ DYNAMICZNĄ REALIZACJĘ ZADAŃ 2020 ROKU

10 lutego 2020 roku odbyło się posiedzenie zarządu Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego poświęcone ocenie działalności 2019 roku i przyjęcie planów realizacji ważniejszych imprez i wydawnictw na 2020 rok oraz aktualnego stanu przygotowań do realizacji wiodących przedsięwzięć w I półroczu ze wskazaniem terminów i zabezpieczenia źródeł finansowania. Uczestnicy obrad otrzymali wcześniej na piśmie materiał przygotowany przez Prezydium Oddziału do obu podejmowanych tematów a uzupełnienia, uwagi i wnioski dodatkowo wnosili Członkowie Zarządu odpowiedzialne za realizacje wybranych imprez.

Wprowadzenie do obu tematów dokonał Prezes Oddziału Eugeniusz Brudkiewicz wskazując na utrzymanie wysokiej dynamiki działania w zakresie ilości i jakości.

Naszą dobrą robotę docenił Zarząd Województwa Opolskiego przyznając tytuł Opolska Gwiazdy Europy za aktywność we współpracy z partnerami zagranicznymi, a także II nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego Partnerstwa bez Granic – Opolskie 15 lat w Unii Europejskiej za inicjatywę Najazd  Poetów Na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu i Międzynarodowe Forum Literackie.

Naszym podziękowaniem za uhonorowanie była organizacja dziesiątek imprez i przedsięwzięć w tym wydawnictw z większym rozmachem w zakresie nauki, kultury, oświaty i współpracy międzynarodowej czego przekładem był 4-dniowy XXX Najazd Poetów na Śląsk Opolski i III Międzynarodowe Forum Literackie zorganizowane wspólnie z Instytucjami Wojewódzkimi i Samorządami Terenowymi oraz z przedstawicielami środowisk twórczych , kulturalnych i naukowych z Czech, Litwy, Ukrainy, Polski, Węgier i Rosji.  Podobnie było z wieloma imprezami związanymi z Międzynarodowymi Plenerami Malarskimi i t p.

Zarząd po dwugodzinnej debacie nad działaniami 2019 roku i analizie każdego punktu zadań 2020 r. postanowił jednogłośnie wysoko ocenić działalność oddziału w ubiegłym roku i zatwierdzić po burzliwej dyskusji program najważniejszych przedsięwzięć na 2020 rok.

A są to między innymi imprezy organizowane samodzielnie, współorganizowane i wspierane przez nas organizacyjnie-finansowo lub przez udział merytoryczny naszych działaczy artystów-plastyków:

– Międzynarodowe konferencje naukowe

-Międzynarodowe Plenery Malarskie

-Wydawnictwa Naukowe i Biuletyn „Ze Wschodu i o Wschodzie”

– Dni Uzbekistanu na Opolszczyźnie

– Konkurs Recytatorski  „Poezja i Proza na Wschód od Bugu”

– Festiwal Filmów rosyjskich Sputnik nad Opolem. Pokaz filmów dla dorosłych i dzieci, konferencja naukowa „Dusza zwierciadłem sztuki rosyjskiej”, konkurs fotograficzny ” Wielka Rosja w małym kadrze”

-Polsko-rosyjska wymiana młodzieży

– 50. Konkurs Recytatorski „Poezja i Proza na Wschód od Bugu” w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim, kazachskim i białoruskim – edukacją i wymianą doświadczeń.