Wizyta w Kielcach

27 października br. w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód w Kielcach odbyły się rozmowy kierownictwa SWP-W i przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej z kierownictwem Oddziału. Podczas spotkania podjęte zostały problemy bieżącej działalności Oddziału w zakresie gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia i realizacji programu po XXI Kongresie. Omówiono realizację wspólnych ustaleń z poprzedniego spotkania. Przyjęte zostały zadania do realizacji w najbliższym okresie.  Tematyka gospodarowania majątkiem będzie omawiana również na posiedzeniu Prezydium Zarządu Krajowego.