Azerbejdżan w Mińsku Mazowieckim

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód  oraz Dyrekcja Zespołu Szkól Ekonomicznych w   Mińsku Mazowieckim  to główni organizatorzy spotkania – konferencji „Azerbejdżan Daleki w Kilometrach, Bliski Sercem”, która odbyła się w dniu 28 października 2022 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych pod Honorowym Patronem  Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starosty Mińskiego. Gościem honorowym spotkania była JE dr Nargiz Gurbanova – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Azerbejdżanu w Rzeczypospolitej Polskiej. W konferencji uczestniczyli : uczniowie  z Zespołu Szkół Ekonomicznych, Liceum Ogólnokształcącego w Mrozach, Zespołu Szkól Nr.1 im. Kazimierza Wielkiego, nauczyciele, samorządowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji społecznych. Wśród zaproszonych byli także członkowie SWP-W z Oddziału w Mińsku Mazowieckim, prezes Stowarzyszenia Józef Bryll, członek Prezydium ZK Jerzy Smoliński, prezes Oddziału Mazowieckiego Ryszard Tomalak, Sekretarz Rady Naukowej SWP-W – dr Paweł Stawarz. Gości i zaproszonych powitali : Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Elżbieta Zofia Wieczorek i prezes Oddziału SWP- W Czesław Gągol, którzy byli głównymi moderatorami konferencji. 

Informacje – referaty  poparte pokazem na temat Azerbejdżanu znakomicie przygotowali uczniowie szkół uczestniczących w konferencji. Głos zabrała Pani Ambasador, która w swoim wystąpieniu przedstawiła problemy współpracy z Polską i aktualne inicjatywy w Azerbejdżanie. Na zakończenie spotkania wystąpił Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Buńczuk”Przed konferencją JE Ambasador spotkała się ze Starostą Mińskim i odwiedziła  firmę AWENTA.  Wydarzeniu towarzyszyły dwie wystawy przedstawiające architekturę i kulturę Azerbejdżanu. Organizatorom a szczególnie prezesowi Czesławowi Gągołowi i Pani dyrektor  Elżbiecie Zofii Wieczorek serdecznie gratulujemy.