Wizyta w ambasadzie Gruzji

Członkowie kierownictwa Zarządu Krajowego SWP-W w osobach: Józef Bryll, Jerzy Smoliński, Zbigniew Bereza i Ryszard Tomalak w dniu 27 października 2015 r. spotkali się z Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Ambasadorem Gruzji w Polsce Panem Nikolozem Nikolozishvili oraz Radcą Ambasady Panią Natalią Topchisvili.
W czasie rozmowy prezes J. Bryll poinformował gospodarzy o realizacji zadania w ramach projektu „Erazmus plus”, w którym na terenie województwa podkarpackiego uczestniczyły grupy młodzieży z Gruzji, Polski i Ukrainy.
W porozumieniu z ambasadorem przyjęto program działań na następny okres, a w nim: zorganizowanie w listopadzie br. „Dnia Gruzji” w Bibliotece Publicznej na Pradze Południe; zorganizowanie spotkania Ambasadora N. Nikolozishvili z aktywem SWP-W w styczniu 2016 r.; przeprowadzenie, w uzgodnionym terminie, konferencji z udziałem naukowców i praktyków z obu państw, w ramach ochodów 25-lecia niepodległości Gruzji.
W trakcie spotkania dokonano także oceny dotychczasowej współpracy naszego Stowarzyszenia z Ambasadą. Zwrócono uwagę na potrzebę podjęcia działań mających na celu powołanie Stowarzyszenia Współpracy Polska-Gruzja.