Spotkanie w Ambasadzie

24 lutego2016r. Ambasador Białorusi w Polsce – Aleksander Averyanow, przyjął członków kierownictwa Zarządu Krajowego SWP-W: Józefa Brylla i Jerzego Smolińskiego. Prezes J.Bryll wręczył Panu Ambasadorowi nowowydaną książkę pt „Polska i Białoruś we współczesnej Europie”, wydaną staraniem naszego Stowarzyszenia i Uniwersytetu Warszawskiego. Książka jest pokłosiem ubiegłorocznej konferencji naukowo-popularnej, poświęconej współpracy polsko-białoruskiej oraz relacjom Białorusi z Unią Europejską. Książka zawiera dwadzieścia trzy artykuły, które stanowią bogaty materiał poznawczy.
Ambasador A. Averyanow, dziękując za otrzymane wydawnictwo przedstawił pozytywną ocenę współpracy białoruskich placówek dyplomatyczno-konsularnych i kulturalno-naukowych z naszym Stowarzyszeniem. Podkreślił duże znaczenie pomyślnie rozwijających się kontaktów pomiędzy polskimi i białoruskimi województwami, powiatami, miastami oraz organizacjami młodzieżowymi. Zwrócił uwagę na dynamiczną poprawę klimatu politycznego i społecznego pomiędzy obu państwami. Stwierdził, iż dyplomaci białoruscy będą jeszcze aktywniej pracować na rzecz poprawy dwustronnej współpracy w tym zwłaszcza w dziedzinie kultury oraz nauki i przede wszystkim w obszarze gospodarczej i naukowo-technicznej. Określono także możliwości wspólnych przedsięwzięć na 2016 rok