Wizyta Przewodniczącego Stowarzyszenia Białoruś – Polska

Na zaproszenie Prezesa ZK SWP-W w dniach 07-09 kwietnia 2015r. przebywał w Warszawie Pan Anatolij Butewicz – Przewodniczący Stowarzyszenia Białoruś – Polska. Głównym celem wizyty był udział w Międzynarodowej Konferencji „Polska i Białoruś we współczesnej Europie” zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski, Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód i Ambasadę Białorusi. W dniu 07 kwietnia odbyło się spotkanie z Kierownictwem Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Podczas spotkania Prezes SWP-W Józef Bryll zapoznał gościa z działalnością Stowarzyszenia ze szczególnym zwróceniem uwagi na inicjatywy promujące Republikę Białoruś w Rzeczypospolitej. Pan Anatolij Butewicz poinformował o działalności Związku Towarzystw Przyjaźni oraz Stowarzyszenia Białoruś –Polska. Wynikiem szczerych i serdecznych rozmów są ustalenia możliwości organizowania wspólnych imprez i konkretnych przedsięwzięć na 2015 rok. W dniu 08 kwietnia Przewodniczący A. Butewicz spotkał się także z Prezesami oddziałów w Opolu, Wałbrzychu, Koninie, Zielonej Górze . Podczas pobytu oprócz spaceru po Starym Mieście Pan Przewodniczący zwiedził Muzeum Chopina i Muzeum Historii Żydów Polskich. Współpraca ze Związkiem Towarzystw Przyjaźni i Stowarzyszeniem Białoruś – Polska będzie kontynuowana na podstawie podpisanej umowy i bieżących ustaleń.