Wizyta pożegnalna

W dniu 18 października br., związku z zakończeniem misji dyplomatycznej w naszym kraju przez Jurija Pilipsona – Radcę Ministra Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie w Domu Przyjaźni przy Marszałkowskiej odbyło się spotkanie Kierownictwa Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód z Panem Ministrem. Podczas spotkania rosyjskiemu dyplomacie został wręczony dyplom pamiątkowy i medal Mickiewicz –Puszkin przyznany przez Zarząd Krajowy SWP-W. W uroczystości uczestniczyli Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce Siergiej Andrejew, Radca Ambasady Julia Ashina i Dyrektor RONiK Igor Żukowski. Kierownictwo Zarządu Krajowego SWP-W reprezentowali: Józef Bryll, który dokonał aktu dekoracji, Zdzisław Jacaszek, Jerzy Smoliński i Zbigniew Bereza. Klub Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji reprezentował Adam Zaborowski.
Pobyt rosyjskich gości w siedzibie naszego Stowarzyszenia posłużył do wymiany poglądów na temat aktualnego stanu relacji polsko-rosyjskich i dróg przezwyciężenia występujących trudności. Zwrócono uwagę na fakt, że zamrożenie dwustronnej współpracy dotyczy głównie szczebla centralnego, zaś jeśli chodzi o niższe szczeble, a zwłaszcza na poziomie miast, gmin, szkół, instytucji kultury, bezpośrednich kontaktów młodzieżowych, relacje polsko-rosyjskie pozostają na
poprzednim, roboczym poziomie.