Prezentacja książki

W Muzeum Narodowym w Kielcach – Zamku Biskupów Krakowskich, gdzie w 1904 roku urodził się Igor Bełza, w dniu19 października 2016r. odbyła się prezentacja najnowszej książki autorstwa dr Grzegorza Wiśniewskiego pt. „Między Polską i Rosją – Igor i Światosław Bełzowie”. Książka została wydana przy finansowym wsparciu Zarządu Krajowego SWP-W.
Na spotkanie autorskie przybyło ponad 70 osób, w tym przedstawiciele wyższych uczelni, działacze kultury, młodzież studencka. Obecny był Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, znawca kultury rosyjskiej – Jan Maćkowiak, wicedyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach – Magdalena Gałka, prezes oddziału świętokrzyskiego Żwiązku Literatów Polskich – Tadeusz Ryczaj z liczną grupą pisarzy i poetów, przewodnicząca Towarzystwa Literackiego w Kielcach – prof. Anna Kurska, prezes Krakowskiego Wydawnictwa Muzycznego – dr Sławomir Tabkowski. Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód i Stowarzyszenia Współpracy Polska – Rosja reprezentowali Jerzy Smoliński i Marek Miłek. W spotkaniu uczestniczył Radca Ambasady Federacji Rosyjskiej, dyrektor RONiK dr Igor Żukowski.
Liczne fragmenty książki przeczytała kustosz tutejszego Muzeum – Agnieszka Masny. Autor książki – Grzegorz Wiśniewski w pięknych słowach przedstawił cel i motywy przygotowania publikacji, jej treść i przybliżył zebranym postaci obu bohaterów: Igora Bełzy i Jego syna Światosława. Obu wielce zasłużonych dla popularyzacji w Związku Radzickim, a następnie w Federacji Rosyjskiej polskiej kultury, a zwłaszcza literatury i muzyki. Autor stwierdził, iż Igor i Światosław Bełzowie wnieśli największy wkład dla budowy dwustronnej współpracy polsko-rosyjskiej w XX wieku. Wystąpienie Grzegorza Wiśniewskiego zostało bardzo dobrze przyjęte. Potwierdzeniem tej oceny są liczne wypowiedzi uczestników spotkania. Prezentacji książki towarzyszyła ciekawie przygotowana wystawa.