Wizyta pisarzy ukraińskich w „Domu Przyjażni”

Na zaproszenie Związku Literatów Polskich przebywała w Polsce trzy osobowa delegacja pisarzy ukraińskich. Na jej czele stał Wołodymir Jaworiński, były prezes Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy od pięciu kadencji. W składzie delegacji byli: Anatolij Krym – prozaik, dramaturg i scenarzysta oraz Jurij Rybczynski – poeta, dramaturg, scenarzysta. Zgodnie z programem pobytu 25 marca delegacja złożyła wizytę w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS oraz uczestniczyła w zorganizowanym w auli Domu Literatury Seminarium „Kultura i literatura Ukrainy po Majdanie. Obraz tych wydarzeń w Polsce. Organizatorami tego seminarium byli : ZLP, ZAiKS, SWP-W i STP-U .W dniu 26 marca 2015r. delegacja przebywała na Uniwersytecie Warszawskim oraz w „Domu Przyjaźni”, gdzie spotkała się z aktywem Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Społecznego Towarzystwa Polska-Ukraina. W trakcie spotkania wywiązała się bardzo ożywiona dyskusja i emocjonalna wymiana poglądów na temat konfliktu ukraińskiego, relacji ukraińsko-rosyjskich i historii narodu ukraińskiego. W dyskusji wiele miejsca zajęły trudne problemy związane z wielowiekową historią stosunków polsko-ukraińskich, z wydarzeniami z okresu drugiej wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu. Polscy dyskutanci wyrażali się w duchu porozumienia i współpracy, podnosili również kwestie niezrozumiałych decyzji Parlamentu Ukrainy na mocy których tytuły bohaterów narodowych przyznano osobom, które bardzo negatywnie zapisały się w świadomości Polaków, Żydów, Rosjan i innych narodowości.

Gości przywitał Józef Bryll- Prezes ZK Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód a spotkanie prowadził prof. dr hab. Henryk Bednarski- Przewodniczący ZG Społecznego Towarzystwa Polska-Ukraina. Obecny był również Marek Wawrzkiewicz- Prezes ZLP i Jan Cichocki. Na zaproszenie naszego Stowarzyszenia w Seminarium oraz w spotkaniu w Domu Przyjaźni uczestniczył aktywnie Prezes Stowarzyszenia Ukraina – Polska Jurij Kariagin.