Zebranie Zarządu Oddziału Olsztyńskiego SWP-W

W dniu 23 marca odbyło się zebranie Zarządu Oddziału w Olsztynie, któremu przewodniczył Andrzej Ryński – Prezes Zarządu. We wprowadzeniu do dyskusji przedstawił informację o działalności tej instancji, wskazał na aktywność członków oddziału w wielu obszarach, głównie w turystyce, kulturze, nauce, oświacie i sporcie. Przedstawił rezultaty organizowanych imprez wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, Kuratorium Oświaty, uczelniami wyższymi i innymi organizacjami pozarządowymi. Zwrócił uwagę na potrzebę poszukiwanie sponsorów, którzy wspieraliby materialnie organizowane przedsięwzięcia. Podkreślił, że wszyscy członkowie Oddziału pracują wyłącznie na zasadach społecznych. Zwrócił też uwagę na występujące słabości i niedostatki w pracy Oddziału.
Zabierający głos w dyskusji zgodzili się z przedstawioną informacją, wzbogacając ją między innymi o problematyką współpracy województwa warmińsko-mazurskiego z obwodem kaliningradzkim.
Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu w niedługim czasie walnego zebrania członków w celu uzupełnienia składu władz.
Na prośbę Zarządu Oddziału w jego zebraniu uczestniczyli członkowie kierownictwa Zarządu Krajowego: Jerzy Smoliński i Zbigniew Bereza, którzy przedstawili aktualną sytuację Stowarzyszenia, w tym finansową i ustosunkowali się do wypowiedzi dyskutantów i zgłaszanych przez nich wniosków.