Wizyta dr. Dmitrija Gużelii w „Domu Przyjaźni”

Przebywający w Warszawie Zastępca Przewodniczącego Federalnej Agencji  ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej „Rossotrudniczestwo”  dr Dmitrij Gużelia, w dniu 24 lutego 2017 roku spotkał się w „Domu Przyjaźni” z członkami kierownictw Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja i Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji (Radzieckich). W spotkaniu uczestniczyli również nauczyciele i wykładowcy języka rosyjskiego oraz przedstawiciele studenckich Klubów i Kół Naukowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr. D. Gużelia przedstawił zwięzłą informację o głównych zamierzeniach pracy „Rossotrudniczestwa”, w bieżącym roku. Zwrócił uwagę, iż aktualnie działa 85 Rosyjskich Ośrodków Nauki i Kultury w różnych państwach świata. Podkreślił, iż ważnym zadaniem pozostaje popularyzacja języka rosyjskiego. W tym kontekście pozytywnie ocenił działania SWP-W, SWP-R i Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego. Zapowiedział, iż laureaci Olimpiad Języka Rosyjskiego będą w każdym roku zapraszani w okresie wakacyjnym do Rosji. Stwierdził, iż ważnym zadaniem ministerstw, centralnych i terenowych organów administracji oraz samorządu i przede wszystkim kadr naukowych wyższych uczelni – instytutów naukowych pozostaje stała troska o podnoszenie poziomu nauki rosyjskiej, jej nowoczesności i innowacyjności, kształcenie kadr dla potrzeb gospodarki i innych dziedzin życia na najwyższym światowym poziomie. Tylko w 2016 roku zlikwidowano prawie 450 wyższych uczelni, których poziom nauczania był zbyt niski i nie odpowiadał obowiązującym standardom. W czasie dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę zaopatrzenia naszych szkół w nowoczesne podręczniki do nauczania języka rosyjskiego, szerszego dostępu do nowoczesnych metod nauczania tego języka, zwiększenia możliwości wyjazdów do ważnych centrów naukowych w Rosji polskich młodych naukowców i studentów. Stałym zadaniem pozostaje bezpośrednia współpraca polskich i rosyjskich wyższych uczelni w tym studenckich klubów i kół naukowych.

Spotkanie było pożyteczne i przebiegło w konstruktywnej atmosferze.