Olimpiada Języka Rosyjskiego

Zakończyły się zawody I stopnia (szkolne lub międzyszkolne) Olimpiady Języka Rosyjskiego. Podsumowania tej części XLVIII Olimpiady dokonano na spotkaniu Komitetu Głównego z Sekretarzami Okręgowymi, które odbyło się 25 lutego. Spotkanie prowadziła Przewodnicząca KG OJR prof. UW dr hab. Magdalena Dąbrowska -Dyrektor Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, która poinformowała o aktualnych problemach przebiegu zawodów I stopnia i przygotowaniach do zawodów II stopnia (okręgowych). Według relacji Sekretarzy naukowych przebieg zawodów szkolnych potwierdza duże zainteresowanie Olimpiadą, a także dobry poziom jej uczestników. Omówione zostały także sprawy organizacyjne i finansowe związane z przebiegiem XLVIII OJR. W spotkaniu uczestniczył członek Komitetu Głównego OJR Prezes SWP-W Józef Bryll, który w swoim wystąpieniu przedstawił działania Zarządu Krajowego i Oddziałów Stowarzyszenia w realizacji tej edycji Olimpiady.
Organizatorom życzymy powodzenia w realizacji wspaniałego celu jakim jest popularyzowanie praktycznej znajomości języka rosyjskiego jako jednego z języków o znaczeniu międzynarodowym, języka naszych sąsiadów. Uczestnikom dotarcia do zawodów III stopnia i zostania laureatem XLVIII Olimpiady.