Wizyta Ambasadora Sergieja Andrejewa w Radomiu

W dniu 12 stycznia 2016 r w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, Ambasador Sergiej Andrejew wygłosił obszerny referat na temat stosunków polsko-rosyjskich. Mówca opierając się na licznych źródłach i faktach historycznych oraz opracowaniach naukowych i opiniach prezentowanych przez wybitnych uczonych i mężów stanu, przedstawił historię relacji pomiędzy Rosją i Polską, poczynając od początku XVII wieku.
Ambasador dokonał szczegółowej analizy przyczyn i skutków konfliktów, jakie miały miejsce w naszych dwustronnych stosunkach, akcentując rok 1612, okres rozbiorów Polski, wojen napoleońskich, wojny polsko-bolszewickiej i całego okresu międzywojennego, paktu Ribentrop – Mołotow oraz podłoża wybuchu II Wojny Światowej i okresu po jej zakończeniu. Dużo uwagi poświęcił relacjom polsko-rosyjskim w ostatnich dwóch latach. Określił je jako wyjątkowo trudne. Podkreślił, iż nie funkcjonują wypracowywane latami instrumenty służące współpracy pomiędzy pomiędzy naszymi państwami w zasadzie we wszystkich dziedzinach: kulturze, nauce, turystyce, zwracając uwagę na fakt, że w tym czasie wymiana towarowa uległa zmniejszeniu o ponad 40%. Stwierdził, że Rosjanie nie mogą zrozumieć niszczenia i beszczeszczenia pomników braterstwa broni i mogił żołnierzy Armii Czerwonej poległych w walkach o wyzwolenie ziem polskich od hitlerowskich najeźdźców. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, gdyż Polacy chcą przywrócenia normalnych, dobrosąsiedzkich stosunków. Również i Rosjanie opowiadają się za dobrą współpracą z Polską, na zasadzie wzajemnego zrozumienia, poszanowania i korzyści dla obu stron, bez warunków wstępnych.
Po wysłuchaniu referatu wywiązała się dyskusja, w której zabrało głos sześć osób. Wszyscy dyskutanci poparli tezę o potrzebie budowy dobrej i wielostronnej współpracy polsko-rosyjskiej. Na zgłoszone wątpliwości i kwestie sporne wyczerpująco odpowiedział Ambasador Sergiej Andrejew.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 160 osób, w tym profesorowie, wykładowcy i studenci radomskich wyższych uczelni oraz aktyw Stowarzyszeń: Polska-Wschód i Polska-Rosja z prof. H. Bednarczykiem, D. Grabowską i M. Ciurą na czele. Zarządy obu Stowarzyszeń reprezentowali: Jerzy Smoliński i Wiesław Słomkowski.
Na szczególne podkreślenie zasługuje ciepła, wyjątkowo życzliwa atmosfera spotkania. Przyczynił się do niej bardzo dobry i merytorycznie starannie przygotowany referat, a także to, że Ambasador swobodnie posługiwał się językiem polskim. Warto też odnotować, że była to już druga wizyta rosyjskiego dyplomaty w Radomiu.