Wizyta Ambasadora Kazachstanu w Krośnie

W dniach 9-10 października 2023 roku Ambasador Kazachstanu w Polsce Alim Kirabajew złożył roboczą wizytę w regionie Podkarpackim na zaproszenie Stowarzyszenia Polska-Kazachstan. Podczas wizyty w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zorganizowano prezentację wystawy poświęconej współpracy naszego kraju i Kazachstanu.

W wydarzeniu wzięli udział szefowie samorządów regionalnych, posłowie na Sejm RP, przedstawiciele grup biznesowych, naukowych i kulturalnych regionu. SWP-W reprezentował Prezes oddziału podkarpackiego Gabriel Zajdel, oraz Stanisław Jucha były prezes oddziału podkarpackiego naszego Stowarzyszenia i założyciel Stowarzyszenia Polska – Kazachstan.

W swoim przemówieniu ambasador poinformował o stanie i perspektywach rozwoju stosunków dwustronnych, historii Polonii zamieszkującej kraj, potencjale turystycznym Kazachstanu, a także istotnej roli Kongresu Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych w rozwiązywaniu konfliktów.

Uczestnicy wydarzenia wykazali zainteresowanie dalszym wzmacnianiem partnerstwa Kazachstanu i Polski w sferze politycznej, gospodarczej, kulturalnej i humanitarnej.