Wieczornica na Marszałkowskiej

10 lutego 2023 r. na Marszałkowskiej 115  odbyła się uroczysta wieczornica poświęcona rodzinie Słonimskich, w której uczestniczyli członkowie Stowarzyszeń i miłośnicy literatury. Bogatą historię tego słynnego rodu przedstawił w sposób niezmiernie ciekawy i barwny dr Grzegorz Wiśniewski. 

Podkreślił, iż przedstawiciele tej słynnej rodziny zapisali się „złotymi zgłoskami” jako wybitni artyści, w tym literaci, poeci i kompozytorzy, wynalazcy, sławni uczeni, działacze polityczni i społeczni. Swoje piętno odbili w historii Polski, Rosji, Francji i USA. W bogatej i wielowątkowej dyskusji zabrali głos uczestnicy wieczornicy odnosząc się do dorobku Antoniego Słonimskiego i rodziny. Warto nadmienić, iż ważnym elementem spotkania było odnotowanie jubileuszu 75-lecia urodzin Grzegorza Wiśniewskiego; polskiego historyka kultury, eseistę, pisarza muzycznego, tłumacza, organizatora życia kulturalnego; badacza i popularyzatora kultury, który ma w swoim dorobku kilkanaście książek – monografii i szkiców monograficznych, zbiorów esejów, leksykonów.

Jubilatowi wręczony został Dyplom Honorowy i kwiaty.

Spotkanie przebiegło w bardzo serdecznej i ciepłej atmosferze.