Spotkanie Noworoczne – Wałbrzych

Przedstawiciele naszego stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez dr Romana Szełemeja – Prezydenta Miasta Wałbrzycha w siedzibie Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego . W spotkaniu uczestniczyli prezydenci i burmistrzowie w terenu Dolnego Śląska, Aglomeracji Wałbrzyskiej, parlamentarzyści ,pracodawcy, pracownicy placówek kultury, oświaty oraz reprezentanci organizacji pozarządowych.

Zarządzeniem Nr 781/ z grudnia 2022 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha  powołał w skład  Wałbrzyskiej Rady Seniorów  Leszka Solarka – prezesa Oddziału Wałbrzyskiego SWP-W. Powołanie wręczył dr Roman  Szełemej  na posiedzeniu Rady w dniu 10 stycznia.

Gratulujemy!