Wernisaż wystawy „Kadry chwil” – 35-lecie twórczości Joanny Dubiel Stonogi

26 maja 2023 r. w Domu Kultury w Ozimku odbył się wernisaż wystawy naszej aktywnej członkini Joanny Dubiel Stonogi. Prezeska i Wiceprezeska Opolskiego Oddziału SWP-W wręczyły artystce Dyplom Honorowy od Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, o treści:

za niezwykłą twórczość artystyczną, rozwijanie swojej własnej techniki, ogromny wkład w edukację plastyczną i promocję młodych artystów na Opolszczyźnie, udział  w plenerach i wystawach w kraju i za granicą, a także za budowanie międzykulturowego dialogu artystów ponad podziałami oraz aktywny udział w pracach Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

W wydarzeniu uczestniczyła duża reprezentacja artystów i członków SWP-W. 

Wystawa prezentowała obrazy stworzone w technice własnej. Szeroka tematyka opiera się często o motywy roślinne, duchowe, w niektórych można dostrzec blask wkomponowanego szkła, starej lampy lub koła. Każdy z odwiedzających wystawę znalazł swój kadr.