Międzynarodowe Targi Książki

W dniach 25 do 28 maja br. w Pałacu Kultury i Nauki i na placu Defilad, przed wejściem głównym do PKiN i od strony Kinoteki odbywały się Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. W roli Gościa Honorowego wystąpiła Ukraina. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie to największe w kraju wydarzenie branży wydawniczej, będące kontynuacją Targów Książki w Warszawie z udziałem wielu wystawców  z kilkunastu krajów i wielotysięcznej społeczności fanów literatury. Targom towarzyszą literackie festiwale, strefy tematyczne i wydarzenia branżowe. Wstęp jest bezpłatny dla wszystkich zwiedzających, a część wydarzeń dostępna jest online. Atutami Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie są szerokie, międzynarodowe grono wystawców; obecność doskonałych twórców: pisarzy, tłumaczy czy ilustratorów; wielowątkowy program dla wielbicieli literatury, w tym także dla osób profesjonalnie związanych z branżą wydawniczą; współpraca z renomowanymi partnerami: instytucjami i mediami; bezpłatny wstęp z transmisją wybranych wydarzeń w mediach społecznościowych i wielotysięczna publiczność. Oprócz stoisk, znajdą się tu miejsca do spotkań, debat i dyskusji oraz sceny .W tegorocznych Targach wystawcą było Wydawnictwo POZNANIE Władysława Sokołowskiego, z którym współpracuje Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód. Na stoisku Wydawnictwa zaprezentowane zostały także pozycje wydane przez nasze Stowarzyszenie – Towarzystwo Naukowe Polska Wschód tj. „Od Chanatu do Republiki”, „Kazachstan- Tauelsiz memleket znaczy niepodległe państwo” oraz „Kazachstan- 2021. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa Republiki Kazachstanu w 30. roku niepodległości”. 25 maja w godzinach 10.00 – 12.00 odbyło się spotkanie Józefa Brylla prezesa SWP-W, Piotra Guzowskiego prezesa PKIHP i Władysława Sokołowskiego prezesa Stowarzyszenia Mój Kazachstan podczas którego rozmawiano o procesach politycznych, gospodarczych i społecznych zachodzących w Kazachstanie, Uzbekistanie i Kirgizji. Odwiedzający goście mogli nabyć trzy prace zbiorowe poświęcone Kazachstanowi. W kolejnych dniach Targów odbyło się wiele spotkań i rozmów co pokazuje złączony program.