WAŻNA KONFERENCJA

W Sali Kolumnowej Sejmu RP, w dniu 8 września 2022r. odbyła się Konferencja na temat: „Polska – Asean: ambitne partnerstwo w zmieniającym się świecie”. Organizatorami Konferencji byli: Sejm RP, MSZ, PISM, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. W Konferencji, której przewodniczył poseł Grzegorz Napieralski, uczestniczyła Marszałek Sejmu RP -Elżbieta Witek, Minister Spraw Zagranicznych – Zbigniew Rau, liczna grupa posłów i senatorów RP, ambasadorowie państw – członkowskich Asean: Filipin, Malezji, Wietnamu, Indonezji, Singapuru i Tajlandii, przedstawiciele świata nauki i kultury, dyplomaci, dziennikarze i przedsiębiorcy.

Nasze Stowarzyszenie reprezentował dr Jerzy Smoliński. Porządek obrad Konferencji przewidywał posiedzenie plenarne i dwa panele tematyczne. Ciekawe referaty programowe oraz bardzo bogata, merytoryczna dyskusja potwierdziły potrzebę rozwoju współpracy Polski z krajami Asean /zamieszkuje w nich ponad 660 mil. ludzi/ we wszystkich dziedzinach, zwłaszcza gospodarczej i naukowo-technicznej. Przyjęto wiele wniosków, w tym potrzebę utrzymywania roboczych kontaktów z obywatelami państw Asean absolwentami polskich uczelni.