XIX Karpacka Noc Nietoperzy

XIX Karpacka Noc Nietoperzy odbędzie się 7 października 2022 r.

Karpacka Noc Nietoperzy organizowana jest tradycyjnie przez szereg instytucji w tym, przez Podkarpacki Oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Kołaczyce, Gminę Korczyna, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, GOK w Korczynie, Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ PAN w Krakowie.

XIX Noc Nietoperzy rozpocznie się Międzynarodowym Sympozjum Naukowym pt. „Lasy karpackie – bogactwo przyrody i zdrowie Europy”

SAAP 2022 jest naukową częścią Akcji Informacyjno-Edukacyjnej w województwie podkarpackim ramach „XIX Nocy Nietoperzy 2022” pt. „Karpackie nietoperze” w Czarnorzekach na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego (gmina Korczyna).

Podczas XIX Nocy Nietoperzy odbędzie się także roztozygnięcie konkursu plastycznego do udziału w którym zapraszamy uczniów szkół podstawowych.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego. W konkursie mogą brać udział dzieci szkół podstawowych w kategoriach:

– kl. 1-3 szkół podstawowych

– kl. 4-6 szkół podstawowych

– kl. 7-8 szkół podstawowych

Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.

Dokumenty do pobrania poniżej:

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 30 września 2022 r. do godziny 12.00 w siedzibie SWP-W w Krośnie przy ulicy Bieszczadzkiej 1 lub w Gminnym Ośrodku Kultury w Korczynie. Prace można także można także przesyłać pocztą na adres: Podkarpacki Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy POLSKA-WSCHÓD ulica Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu 6 października 2022 roku.

Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w dniu 7 października 2022 podczas trwania XIX Nocy Nietoperzy.

Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi podczas Karpackiej Nocy Nietoperzy w Czarnorzekach w dniu 7 października 2022 zgodnie z programem imprezy.